Safety Clean Ramen en Deuren

REINIGER VOOR CHEMISCHE VERVUILING

Afwerken van nadenkit.

Verwijderen van niet uitgeharde siliconen, oude lijmresten van tapes.

safety-clean-500ml-be-wd-683001116-1024

Verpakking

SKU EAN Omschrijving
safety-clean-500ml-be-wd-683001116 683001116 - 5415207000763 - Safety Clean Ramen en Deuren - aerosol 500ml 683001116 5415207000763 Safety Clean Ramen en Deuren - aerosol 500ml

Omschrijving

Het veilige en veelzijdige oplosmiddel voor het verwijderen van kleefstof, afdichtingsmiddelen, siliconen, olie, vet, was, teer, paraffine, drukinkt, ... . Alifatisch koolwaterstof oplosmiddel, veilig in gebruik op de meeste materialen zoals geverfde oppervlakken, vinyl, glas, rubber, formica, textiel, de meeste kunststoffen, ... .

Technische informatie

safety-clean-500ml-be-wd-683001116-1024

Safety Clean Ramen en Deuren

REINIGER VOOR CHEMISCHE VERVUILING

safety-clean-500ml-be-wd-683001116-1024
 • Kookpunt/kooktraject °C: 130 - 166.
 • Dampspanning/20°C hPa: 4,6.
 • Relatieve dichtheid/20°C: 0,75.
 • Fysische toestand/20°C: vloeibaar.
 • Vlampunt °C: 24.
 • Zelfontbranding °C: 200.
 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Geur: kenmerkend.
 • Dynamische viscositeit mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematische viscositeit, mm²/s/20°C: 1.
 • Vluchtige organische stof (VOS) %: 100.
 • Vluchtige organische stof (VOS) g/l: 710.
 • Houdbaarheid: 36 maanden in originele gesloten verpakking, koel en vorstvrij bewaard.
 • Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche te raadplegen.

Gebruik

 • Aanbrengen en laten inwerken naargelang de vervuiling. 
 • De losgekomen vervuiling wegwrijven. 
 • Indien nodig de behandeling herhalen.

Technische documenten

Bestel dit product

Een vraag?