Safety Clean RV

OPLOSMIDDEL VOOR CHEMISCHE VERVUILING

Veilig en snel.

Grondig en zonder residu.

safety-clean-500ml-be-rv-683001101-1024

Packaging

 • 683001101 - Safety Clean RV - aerosol 500ml - M&C

Beschrijving van het product

 • Een veelzijdige ontvetter voor het verwijderen van kleefstof, afdichtingsmiddelen, siliconen, olie, vet, was, teer, paraffine, drukinkt, ... .
 • Veilig in gebruik op de meeste materialen zoals geverfde oppervlakken, vinyl, glas, rubber, textiel, de meeste kunststoffen, ... .

Toepassing

 • reinigen en ontvetten van mechanische onderdelen
 • verwijderen van zelfklevers en lijmresten van tape
 • reinigen en ontvetten van alle oppervlakken vóór verlijming of afdichting
 • veilig verwijderen van teer op carrosserie en plastic onderdelen
 • verwijderen van vet- en olieplekken op zetelbekleding
 • ontvetten van alle metalen; veroorzaakt geen oxidatie op lichte metalen
 • reinigen van melamine, HPL, ...

Technische informatie

safety-clean-500ml-be-rv-683001101-1024

Safety Clean RV

OPLOSMIDDEL VOOR CHEMISCHE VERVUILING

safety-clean-500ml-be-rv-683001101-1024
 • Samenstelling: alifatisch koolwaterstof oplosmiddel.
 • Kookpunt/kooktraject °C: 130 - 166.
 • Kleur: transparant.
 • Dampspanning/20°C hPa: 4,6.
 • Relatieve dichtheid/20°C: 0,75.
 • Fysische toestand/20°C: vloeibaar.
 • Vlampunt °C: 24.
 • Zelfontbranding °C: 200.
 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Geur: kenmerkend.
 • Dynamische viscositeit mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematische viscositeit, mm²/s/20°C: 1.
 • Vluchtige organische stof (VOS) %: 100.
 • Vluchtige organische stof (VOS) g/l: 710.
 • Houdbaarheid: 36 maanden in originele gesloten verpakking, koel en vorstvrij bewaard.
 • Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche te raadplegen.

Instructies

 • Aanbrengen op het te reinigen oppervlak en laten inwerken naargelang de vervuiling. 
 • De losgekomen vervuiling wegwrijven. 
 • Indien nodig de behandeling herhalen. 

Technical documents

Order this item

A question?

Contact