XPR-100 Soot Remover

VERWIJDEREN VAN ROET EN KOOLSTOFAANSLAG

Krachtig en milieuvriendelijk.

Geurloos, onbrandbaar en tot negen maanden herbruikbaar.

Sterker dan vluchtige solventen.

xpr-100-soot-remover-1l-be-493501000

Verpakking

 • 493501000 - XPR-100 Soot Remover - fles 1L
 • 493505000 - XPR-100 Soot Remover - bus 5l

Omschrijving

 • Penetreert en weekt los voor het grondig verwijderen van olie, vet, roet, koolstofaanslag, verbrandingsvervuiling,... , zelfs uitgeharde.
 • Is niet corrosief, niet irriterend en niet brandbaar dus veilig te transporteren, te stockeren en te gebruiken.
 • Is zuinig in gebruik door zijn kracht en zijn 9 maanden herbruikbaarheid in spoel- en dompelbakken.

Technische informatie

xpr-100-soot-remover-1l-be-493501000

XPR-100 Soot Remover

VERWIJDEREN VAN ROET EN KOOLSTOFAANSLAG

xpr-100-soot-remover-1l-be-493501000
 • Basis: acetal oplosmiddel.
 • Vorm: vloeibaar.
 • Kleur: transparant.
 • Moleculair gewicht: 164,2.
 • Smeltpunt: < -65°C.
 • Beginkookpunt: +210°C.
 • Dichtheid: 0,9921 (20°C).
 • Dampspanning bij 20°C: 0,0225 bar.
 • Oplosbaarheid in water: 100%.
 • Vlampunt (ASTM D 92): 92°C.
 • Vlampunt (ASTM D 93): 88°C.
 • Zelfontbrandingstemperatuur: +210°C.
 • Verdampingssnelheid: 17,38 (vergelijkingspunt: Butyl acetaat=1).
 • Houdbaarheid: 18 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Gebruik

 • Aanbrengen op het vervuilde oppervlak en laten inwerken.
 • Vervuiling afwrijven en de handeling herhalen indien nodig. 
 • Steeds overvloedig spoelen met water alvorens te drogen.

XPR-100 is vettig en traagverdampend zodat een langere werkingstijd kan waar het nodig is. Voor het verlengen van de werktijd op verticale toepassingen kan XPR-100 ingedikt worden met Novatio Megatix. Bij twijfel aan de sterkte van de ondergrond eerst testen op een weinig zichtbare plek. Door vervuiling te laten bezinken kan XPR-100 negen maanden lang herbruikt worden. Vervuild product als chemisch afval behandelen.

Technische documenten

Bestel dit product

Een vraag?