Pneumatic Tool Cleaner

REINIGT, SMEERT EN BESCHERMT PERSLUCHTGEREEDSCHAP EN -INSTALLATIES

Verdrijft vocht en reinigt.

Voorkomt hapering en blokkering.

Hoger rendement en langere levensduur.

pneumatic-tool-cleaner-600ml-be-236106000

Verpakking

 • 236106000 - Pneumatic Tool Cleaner - aerosol 600ml

Omschrijving

 • Speciaal ontwikkeld om pneumatisch gereedschap een langere levensduur te geven.
 • Reinigt alle pneumatische gereedschappen waardoor deze minder snel blokkeren.
 • Smeert en beschermt de machine zodat deze een beter rendement heeft.
 • Verdrijft het vocht uit pneumatische toestellen en installaties.

Technische informatie

pneumatic-tool-cleaner-600ml-be-236106000

Pneumatic Tool Cleaner

REINIGT, SMEERT EN BESCHERMT PERSLUCHTGEREEDSCHAP EN -INSTALLATIES

pneumatic-tool-cleaner-600ml-be-236106000
 • Samenstelling: o.a. witte paraffineolie en koolwaterstoffen.
 • Fysische toestand 20°C: vloeibaar.
 • Geur: geen.
 • Kleur: transparant.
 • Kookpunt: 187°C - 211°C.
 • Dampspanning bij 20°C (hPa): 8530.
 • Relatieve dichtheid 20°C: 0.808.
 • Vlampunt: 67°C.
 • Zelfontbranding: 255°C.
 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Dynamische viscositeit 20°C: 1 mPa.s.
 • Kinematische viscositeit 20°C: 1 mPa.s.
 • Beschermtijd: afhankelijk van de systemen en het gebruik 1 - 6 maanden.
 • Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Gebruik

 • Schudden voor gebruik.
 • Langs de aansluiting met schakelaar in aanslag inspuiten.
 • Links-rechts schakelaar behandelen.
 • Even laten inwerken en de luchtdrukschakelaar een paar keer intrekken.
 • Gereedschap opnieuw aansluiten op luchtdruk.
 • Luchtuitgangen afdekken met een doek.
 • Machine in werking zetten.
 • Herhalen indien nodig.
 • Preventief ook de buitenkant inspuiten en afwrijven.

Technische documenten

Bestel dit product

Een vraag?