Aircat Ti50

OPPERVLAKTEBEHANDELING DOOR FOTOKATALYSE

Een transparante bijna kleurloze fotokatalytische toplaag.

Neemt energie uit zowel zonlicht als kunstlicht.

Maakt behandelde poreuze oppervlakken zelfreinigend en luchtzuiverend.

Breekt bij voldoende licht en luchtcirculatie mos, algen en schimmels af.

Eenvoudig en snel toepasbaar, zowel binnen als buiten.

Formule op waterbasis.

Onmiddellijke en lange termijn werking.

aircat-ti50-1l-be-743501000

Verpakking

 • 743501000 - Aircat Ti50 - fles 1L
 • 743505000 - Aircat Ti50 - bus 5L

Omschrijving

Aircat Ti50 vormt een transparante, bijna onzichtbare laag, die energie uit UV-, zon en kunstlicht gebruikt om vervuiling af te breken. Aircat Ti50 maakt het oppervlak zelfreinigend en luchtzuiverend. De afgebroken vervuiling spoelt met de regen weg. Eenmaal aangebracht functioneert Aircat Ti50 onmiddellijk en blijft het ongeveer 5 tot 10 jaar actief. (*)

 

 

(*) de actieve levensduur is afhankelijk van de stabiliteit van de ondergrond, de verweringsgraad en de slijtage door voertuigen of betreding.

Toepassing

Aircat Ti50 is o.a. effectief tegen

 • roet
 • uitlaatgassen
 • fijn stof
 • stikstofoxides
 • vluchtige organische stoffen (VOC’s)
 • vetten en oliën

Technische informatie

aircat-ti50-1l-be-743501000

Aircat Ti50

OPPERVLAKTEBEHANDELING DOOR FOTOKATALYSE

aircat-ti50-1l-be-743501000
 • Samenstelling: gepolymeriseerde nano titaniumdioxide.
 • Vorm: vloeibaar.
 • Kleur: witachtig transparant.
 • Dichtheid bij 20°C: ± 1-1,1.
 • pH bij 20°C: ± 8,0.
 • Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar.
 • Explosiegevaar: niet explosief.
 • Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Gebruik

 • Toepassen op poreuze, absorberende, minerale en zuivere ondergrond.
 • Reinig, spoel en droog de ondergrond indien nodig. 
 • Schud de bus voor en tijdens gebruik.
 • Breng een dunne laag Aircat Ti50 aan van onder naar boven. 

Aircat Ti50 heeft voldoende licht en luchtcirculatie nodig. Verbruik tussen 10 en 12 m² per liter, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en het materiaal. Ideaal voor het zuinig aanbrengen is een lagedrukpomp met flatspray. Een witte waas duidt op een te hoge dosering. Niet aanbrengen bij regen of vorst. Ventileer de ruimte en draag tijdens het aanbrengen steeds een masker met filtertype A. Droog in 24 uren, afhankelijk van ondergrond, temperatuur en aangebrachte hoeveelheid. Onmiddellijke werking: de efficiëntie is afhankelijk van de lichtintensiteit en de vochtigheidsgraad. Gereedschap reinigen met water. Ruiten en gladde oppervlakken reinigen met een vochtige doek.

Technische documenten

Bestel dit product

Een vraag?